INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYCHWAŁ


W związku z wejściem w życie tzw. ustawy osłonowej - mającej na celu pomoc państwa w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności – Centrum Usług Społecznych w Rychwale publikuje najważniejsze informacje z tym związane.
Wnioski będziemy przyjmować od 12 stycznia br. w siedzibie CUS w Rychwale przy
ul. Sportowej 11 w godzinach pracy urzędu (od 800 do 1500).

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Jego wysokość jest uzależniona od dochodów i liczebności gospodarstwa domowego.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego rocznie wynosi
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych;
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek , kuchnia węglowa, piec kaflowy zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jest zwiększony i wynosi rocznie:
- 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w CUS w Rychwale od 12 stycznia 2022 do 31 października 2022 roku.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. Osoby które złożą wniosek do 31 stycznia będą miały wypłatę w dwóch równych ratach. Natomiast osoby, które złożą wniosek od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. będą miały wypłatę tej samej kwoty jednorazowo. W związku z powyższym informujemy, że kwota wypłaconego dodatku osłonowego nie jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania.