Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w 2022 r. po raz szesnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu Konińskiego w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"

 


Wniosek wraz z oświadczeniem (druki dostępne w Starostwie i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale w wersji papierowej) muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Będą one realizowane według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale informacji na powyższy temat udziela Biuro Obsługi Interesanta lub p. Klaudia Skalska – pokój numer 3, telefon 63 2481001 wewnętrzny 22.
Informacji można zasięgnąć także bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – starszy specjalista ds. ochronny środowiska Agnieszka Rączka, tel. 63 24 03 239.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie pod adresem: https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468