W dniu dzisiejszym podczas spotkania w Sali OSP w Kucharach Kościelnych, Zastępca Burmistrza Rychwała Ewa Jędrzejczak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP Andrzej Cholewicki oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski przekazali wyposażenie ratownicze jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Grochowach i Kucharach Kościelnych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakup i dostawa wyposażenia została zrealizowane w ramach zadań
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu, wyniosła 18 171,96 zł z czego dofinansowanie to aż 17989,60 zł - 99%. W skład jego weszło:
dla OSP Grochowy
- 4 komplety ubrań specjalnych - ochronnych,
- 4 kominiarki,
dla OSP Kuchary Kościelne
- 2 komplety ubrań specjalnych - ochronnych,
- 2 hełmy z wizjerem i latarkami.
Nowoczesny wyposażenie umożliwi strażakom bezpieczne udzielanie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz bez wątpienia poszerzy możliwość działania jednostek OSP.

1