Informacja

 

PRZYJMOWANIE RACHUNKÓW I FAKTUR

do stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 ( semestr I )


FAKTURY I RACHUNKI należy składać osobiście w Centrum Usług Społecznych  ul. Sporotwa 11

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w terminie od 10 grudnia 2021r.

UWAGA! Nie ma  podziału na miejscowości.

Stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych, kwitariuszy i biletów imiennych za dojazd. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania wydatków na cele edukacyjne. Istotne jest, aby strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego zawierały adnotację ,,sportowe” .

Wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie POTWIERDZEŃ PONIESIONYCH KOSZTÓW tj. faktur i rachunków imiennych (zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) na łączną kwotę minimum 496,00 zł. wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia, wystawionych po  dniu 01.07.2021 r. Paragony fiskalne nie będą uwzględniane. 

W  przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Rychwale w celu uzgodnienia innego, dogodnego terminu.