burmistrz

Burmistrz Rychwała serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Rychwał na spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godz. 18:00 w Sali OSP w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej 3.
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, czy montaż mikro instalacji fotowoltaicznej.
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
tel. 63 2481 001 w. 22
parter, pokój nr 3
W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl, www.wfosigw.poznan.pl