Trwają prace związane z realizacja projektu Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej domu kultury w Złotkowach. Wartość całkowita zadania to 75 000,00 zł z czego dofinansowanie z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” wynosi 50 000,00 zł, wkład własny to 25 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane Dariusz Cegielski z Rychwała.

remiza złotkowy