W dniu 20 września 2021 roku w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Koninie, a Gminą Rychwał dostarczono artykuły żywnościowe na kwotę 24208,96 zł dla mieszkańców naszej gminy, którzy zakwalifikowali się do wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Było to ostatnie rozdanie w ramach ww. programu. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali wsparcie i pomoc w wydawaniu żywności.

zywnosc strona