Termin skladania wniosków na okres zasilkowy 2021/2022

 

1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wersji papierowej można składać od dnia 01.08.2021r.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku.

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA

od 1 lipca do 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od 1 września do 31 października

do dnia 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wersji papierowej można składać od dnia 01.08.2021r.

Okres zasiłkowy trwa od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku.

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA

od 1 lipca do 31 sierpnia

do dnia 31 października

od 1 września do 30 września

do dnia 30 listopada

od 1 października do 31 października

do dnia 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku