plakat półkolonie dobry

kolonia 2

kolonia 1

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza

Regulamin wypoczynku letniego

Karta zgłoszeniowa

Informacja o dziecku

Informacja COVID - wypełniana i dostarczana w dniu rozpoczącia turnusu