Zgodnie z założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, poniżej w formacie pdf zamieszczony został - Raport o stanie gminy Rychwał za rok 2020.


Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy i miasta. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.

Raport o stanie gminy Rychwał za rok 2020 - plik w formacie pdf