10 maja 2021 r. w Kucharach Kościelnych oraz Grochowach odbyła się kolejna edycja badań profilaktycznych w celu wykrywania chorób układu oddechowego. Badania udało się zorganizować dzięki dobrej współpracy Samorządu Rychwała z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Starostwem Powiatowym w Koninie oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Gminny w Rychwale. W dwóch edycjach badań zostało przebadanych około 300 osób. Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom wiele osób może bezpłatnie i na miejscu poznać swój stan zdrowia.

badania płuc 2021 10.05 1

badania płuc 2021 10.05