To kolejny raz gdzie pozyskaliśmy środki na ten cel.

Styczeń to czas gdzie Gmina Rychwał wnioskuje o wsparcie na działania Lokalnego Animatora Sportu. Miło nam poinformować, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Operatorem projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Celem projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu. Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Rychwał złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń animatorów zatrudnionych na boiskach Orlik. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest optymalnie wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej na boiskach Orlik w Rychwale i stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych.