Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale informuje:

o naborze wniosków na artykuły żywnościowe z Banku Żywności w Koninie w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAMU 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale informuje, że od dnia 22.02.2021 do dnia 22.03.2021 prowadzony będzie nabór wniosków
o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności
w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2020.

Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód i dokumentem potwierdzającym przyczynę wpływającą na trudną sytuację osoby/rodziny przyjmujemy bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale w godzinach pracy Ośrodka. W razie pytań prosimy
o kontakt telefoniczny - tel. 63 248 10 41.

.

Ogłoszenie POPŻ 12.02 - plik w formacie pdf

POPŻ20_OPR-OPL_Załącznik nr 5 – Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej - plik w formacie doc - plik w formacie doc

POPŻ20_OPR-OPL_Załącznik nr 5.1. - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w czasie epdemii - plik w formacie doc- plik w formacie doc