Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje, że Gmina Rychwał zamierza przystąpić do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Rychwał.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rychwale (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r.
Ankietę można pobrać na stronie internetowej www.rychwal.pl/aktualnosci lub w Urzędzie Gminy w Rychwale (Biuro Obsługi Interesanta).
Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania, odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożyli ankietę oraz w takich ilościach, jakie zostały wskazane w ankiecie.
Rodzaje odpadów jakie będą odbierane od rolników:
- folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
- folia po balotach sianokiszonek,
- siatki do owijania balotów,
- worki po nawozach,
- sznurki rolnicze,
- opakowania typu BIG-BAG.