Literackie podsumowanie projektu „U źródeł znamienitego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo”.

Spotkanie autorskie „Zatrzymani w kadrze – czyli taniec z Kossakami” z dr Joanną Jurgałą-Jureczką, które 28 października br. odbyło się w Izbie pamięci Juliusza Kossaka w Siąszycach stanowiło podsumowanie projektu pn: "U źródeł znamienitego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo". Podczas spotkania podsumowano realizację projektu, która obejmowała m.in. warsztaty plastyczne, rajdy rowerowe „Śladami Juliusza Kossaka”, konkurs na hasło promujące Siąszyce oraz stworzenie strony internetowej Siąszyc. W trakcie spotkania wręczono nagrody dla autorów wybranych haseł promocyjnych. Spośród 28 haseł wyłoniono cztery najlepsze. Główną nagrodę zdobyła Martyna Małolepsza za hasło „Siąszyce – stąd Kossaków ród”. Wyróżnienia otrzymali Michał Jakubowski za hasło „Siąszyce Kossakiem malowane”, Kazimiera Łaszkiewicz za hasło „Obrazy Kossaka rozsławiły Siąszyce, które są znane na całą okolice!” oraz Emilia Guźnik za hasło „Małe Siąszyce wielkich Kossaków”. Zwycięskie hasło znalazło się na zakupionych w ramach projektu koszulkach i szelkach odblaskowych, które otrzymali uczestnicy rajdów rowerowych oraz mieszkańcy Siąszyc.
Uruchomiona w ramach projektu strona internetowa, którą można znaleźć pod adresem www.siaszyce.pl, umożliwi zainteresowanym znalezienie informacji na temat sołectwa, jego historii, organizacji działających na terenie sołectwa, takich jak OSP, KGW Kossakówki czy też aktualnych wydarzeń. Na stronie sołectwa umieszczono także pliki z książką Emilii Guźnik U źródeł znamienitego rodu Kossaków oraz skan Kroniki OSP w Siąszycach, prowadzonej od 1953 roku.Głównym punktem programu było spotkanie z dr Joanną Jurgałą-Jureczką, pisarką, historykiem literatury i znawczynią znamienitego rodu Kossaków. Licznie zgromadzonym słuchaczom pani Joanna opowiedziała o kulisach swojej pracy przy kolejnych książkach o członkach rodu Kossaków. Pisarka nie tylko opowiedziała o tym jak zdobywała źródła do najnowszej książki: „Kossakowie. Biały mazur”, ale także uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej kolejnej pracy. Podczas spotkania wielbiciele pióra Pani Joanny ustawili się w kolejce po autograf i wspólne zdjęcie.
Przypominamy, że projekt „U źródeł znamienitego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo” realizowany jest w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie siąszyce_3