Informacja dot. ASF


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że 17 listopada 2017r. stwierdzono afrykański pomór świń (ASF) u dwóch martwych dzików znalezionych w okolicach Warszawy w powiecie legionowskim (woj. Mazowieckie). Są to kolejne przypadki ASF u dzików w Polsce, stwierdzone jednak poza obszarami dotychczasowego występowania choroby.
Od 2014 roku w naszym kraju stwierdzono 609 przypadków ASF u dzików ( z tego 446 stwierdzono w 2017 roku). Powyższe wskazuje na realne zagrożenie wystąpienia choroby także w innych regionach Polski.
Proszę więc rolników utrzymujących świnie o bezwzględne stosowanie w swoich gospodarstwach zasad bioasekuracji opisywanych w przekazywanych wcześniej materiałach informacyjnych.
Prośbę tę kieruję także do myśliwych, służb leśnych i wszystkich osób mających kontakt z dzikami i świniami, zarówno żywymi jak i martwymi.

Broszura ASF