Już w przyszłym roku mieszkańcy gminy Rychwał będą mogli obejrzeć film w „Kinie za Rogiem”, które powstanie w hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Sala wyposażona w profesjonalny sprzęt, przeznaczona będzie dla 21 osób.
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w dniu 1 grudnia br. podpisała umowę z firmą z Rychwała, która zajmie się adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w hali na potrzeby sali kinowej. Koszt inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” współfinansowanego w ramach Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, to około 140 tysięcy złotych.
Kino ma umożliwić społeczności lokalnej dostęp do ambitnej kinematografii oraz zapewnić nowe, ciekawe formy zagospodarowania wolnego czasu. Za niewielka cenę, bilet ma kosztować około 5 złotych, kinomani będą mogli samodzielnie wybrać film jaki chcą obejrzeć z biblioteki filmów: fabularnych, dokumentalnych, animowanych dostępnej na stronie „Kina za rogiem”. Mieszkańcy Gminy Rychwał oraz okolicznych miejscowości będą mogli nie tylko obejrzeć film, ale również skorzystać z kręgielni czy kawiarni.

kino_1