Gmina Rychwał wykorzystała koleje środki unijne i zrealizowała przedsięwzięcie obejmujące wykonanie skateparku przy hali widowiskowo - sportowej w Rychwale. Od dziś, zarówno jeżdżący na rolkach, deskorolkach jak i rowerach, mogą korzystać z zamontowanych tam urządzeń. Inwestycja jest trzecim i ostatnim zarazem zadaniem zrealizowanym w ramach projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowościach Siąszyce, Biała Panieńska i Rychwał, gmina Rychwał”, który uzyskała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w ramach inicjatywy LEADER. Łączna wartość projektu, obejmującego dwa place zabaw oraz skatepark, to około 150 tys. zł. z czego dofinansowanie stanowi 63,63%. Skatepark w Rychwale powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale. Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie chętnie uczęszczany nie tylko przez najmłodszych mieszkańców gminy. Zapraszamy do korzystania ze skateparku w Rychwale.

skatepark_8