Dzień Edukacji Narodowej

 


Dzień 14 października jest w Polsce obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej To święto wszystkich nauczycieli oraz osób związanych z edukacją.
W piątek 13 października br. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera
w Rychwale, odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowana uroczystość stała się okazją wyrażania uznania dla trudu pracy pedagogicznej oraz wdzięczność za przekazaną wiedzę. Praca nauczyciela to bardzo trudna
i odpowiedzialna praca z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. W uroczystej gali udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi szkół a także emerytowani nauczyciele oraz osoby na co dzień związane z oświatą i ją wspierające oraz zaproszeni goście. Życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom złożył Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podkreślając jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca. Podziękował za cierpliwość i życzył wytrwałości oraz zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków. Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do nagrodzenia pedagogów, którzy wyróżniają się pomysłami, kreatywnością, pracowitością, zabiegając o to, aby rychwalska oświata stała na jak najwyższym poziomie.
Podczas uroczystości miało miejsce także wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. Odznaki za: ogromne serce, ofiarność, poświęcenie oraz trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą dla dobra społeczności szkolnej oraz upowszechnianie idei kreatywnego i harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także za wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Rychwał otrzymały panie, Halina Juźwiak, Marianna Szymczak, Genowefa Wendt. Dzień ten stał się także okazją do wręczenia nagród za działalność oświatową, zarówno dyrektorom, nauczycielom, jak i innym pracownikom.
Część artystyczną uprzyjemniająca i uświetniająca przebieg uroczystości zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych.

Gminny Dzień Edukacji w Rychwale_22