Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gminy Rychwał na obozie w Lądku Zdroju.


19 sierpnia br. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z gminy Rychwał wyjechała na 10 dniowym obóz szkoleniowy do Lądka- Zdrój. Obóz ten współfinansowany był ze środków MSWiA, a organizatorem Jednostka OSP z Rychwała przy współpracy z samorządem Rychwała. Tego rodzaju wsparcie umożliwiło w 100 % bezpłatny udział w obozie 30 uczestnikom. Pobyt na obozie pozwolił na pogłębianie przez młodzież znajomości zasad i przepisów przeciwpożarowych, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługiwaniu się sprzętem gaśniczym, a także wiedzy na temat techniki pożarniczej. Uczestnicy obozu mieli również możliwość zapoznania się z pracą druhów strażaków w terenach górskich, gdyż odwiedzili Jednostkę PSP w Kłodzku, oraz OSP w Lądku-Zdrój. Młodzież otrzymała zaświadczenia uczestnictwa i ukończenia szkolenia, które wręczył Burmistrz Stefan Dziamara. Wszystkich uczestników obozu zachęcamy do podejmowania służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych, aby móc nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom.

Lądek-Zdrój_1