INFORMACJA

Od poniedziałku, tj.3 lipca 2017 r. rozpoczynają się półkolonie w godz. od 9:00 do 15:00 na Boisku ORLIK w Rychwale.
W tygodniowym programie m.in.:
- gry i zabawy rekreacyjno-sportowe,
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
- wyjazd na basen,

Wpłat za wypoczynek letni należy dokonać w terminie do 20.06.2017 r. zgodnie z regulaminem.

Lista zakwalikikowanych uczestników