Informacja


Informujemy, że w wyniku ogłoszonego 30 listopada 2016 r. naboru do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał, Zarządzeniem Burmistrza Rychwała z 12 grudnia 2016 r. został powołany Zespół ds. Rewitalizacji. W składzie zespołu znaleźli się mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, młodzież i przedstawiciele UGiM. Pracami zespołu będzie kierować Pani Ewa Jędrzejczak – Zastępca Burmistrza Rychwała, która jest przewodniczącą zespołu.

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.