Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ogłasza kolejną, XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy.

Informacja na temat konkursu