Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” objęty
Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja na temat konkursu