Informacja

dotycząca ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał.

Link do strony BIP zawierający ogłoszenie: http://bip.rychwal.pl/?c=532