10 stycznia br. w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyło się Spotkanie Noworoczne.

Wydarzenie to jest doskonałą okazją nie tylko do podsumowania samorządowych dokonań, ale także do podziękowania tym, którzy angażują się w życie gminy i działają na rzecz jej rozwoju. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, samorządowcy , radni, sołtysi, jednostki pomocnicze gminy, a także przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby, które pracują na rzecz gminy. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podsumował miniony roku. Przedstawił również plany i zamierzenia inwestycyjne na 2017 rok. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz Tomaszewski Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego, Dominika Sosińska Dyrektor Biura Bartosza Jóźwiaka Posła na Sejm RP, Kazimierz Pałasz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosta Koniński Stanisław Bielik, Piotr Szczepaniak a także wielu znakomitych samorządowców, Wójtów i Burmistrzów. Nie zabrakło również radnych i sołtysów, prezesów OSP, księży proboszczów, przedsiębiorców i właścicieli firm, a także pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zaprzyjaźnionych i współpracujących z gminą Rychwał. W tym uroczystym dniu zastały również wręczone odznaczenia i podziękowania. Tytuły honorowe „Zasłużony dla powiatu konińskiego” za aktywne wspieranie lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego z rąk Pana Stanisława Bielika Starosty Konińskiego otrzymali: Kazimierz Bąk oraz Dariusz Ciszak. Burmistrz Stefan Dziamara wraz z przedstawicielami Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał” uhonorowali następujące osoby: Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Mariana Dybusa - Prezesa PSS „Społem”, oraz rychwalskich przedsiębiorców: Zbigniewa Kwirynga, Tadeusza Glanca, Kazimierza Musiała, Stanisława Kopaczewskiego za długoletnie zaangażowanie w życie gospodarcze Gminy Rychwał. Wręczono również podziękowania przedsiębiorcom za całokształt dotychczasowej współpracy z Samorządem Rychwała na niwie działalności gospodarczej. Podziękowania otrzymali Plastics Group Sp. z o.o. , Adam Arent, Damian Smelczyński, Artur Smelczyński. Na Spotkaniu Noworocznym podsumowano również konkurs na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Rychwał, w którym I miejsce zajęła posesja Państwa Witkowskich z Kuchar Kościelnych, II miejsce posesja Państwa Bartczaków z Rychwała, III miejsce zajęła posesja Państwa Bengierów z Jaroszewic Grodzieckich. Zostało przyznane jedno wyróżnienie , które otrzymała posesja Pani Anny Mrzewy-Michalak z Rychwała .W części artystycznej wystąpili Natalia Osajda przy akompaniamencie Waldemara Matuszaka, Magdalena Prusak a także uczniowie z SOSW w Rychwale Maciej Bajer i Klaudia Walczak.

 

Spotkanie Noworoczne 2017_1