Po raz kolejny w naszej gminie odbył się konkurs iluminacji świetlnych pn.

„Najpiękniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji w gminie Rychwał 2016/2017”. Zgłoszone do konkursu posesje oceniane były według następujących kryteriów: ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność kompozycji oraz nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Spośród zgłoszonych do konkursu posesji komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Wioletta Witkowska Kuchary Kościelne
II miejsce – Barbara Bartczak ul. Żurawin
III miejsce – Tadeusz Bengier Jaroszewice Grodzieckie
Wyróżnienie – Anna Mrzewa-Michalak ul. Tuliszkowska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy.

 

Najpiękniejsze Bożonarodzeniowe Dekoracje 2017_1