Budżet jest jednym z najważniejszych dokumentów jednostki samorządowej.

Plan dochodów i wydatków gminy Rychwał w roku 2017, w znacznym stopniu różni się od tego z roku 2016, bowiem zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przekroczono wartość 30 mln zł.
W panelu dyskusyjnym dotyczącym uchwały budżetowej na rok 2017 głosy zabierali przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej wyrażając pozytywną opinię do budżetu. Burmistrz Stefan Dziamara szczegółowo odniósł się do zadań zawartych w nowym budżecie podkreślając, iż budżet ten, zapewne nie spełnia oczekiwań wszystkich wnioskujących, jednakże pozwoli na wykonanie nowych inwestycji za kwotę o 5 mln. zł wyższą niż w roku 2016. Będą to inwestycje drogowe w miejscowościach Grochowy, Lubiny, Rychwale - ul. Łąkowa, a także na odcinku Wola Rychwalska – Złotkowy.Planuje się wykonać termomodernizację SP w Jaroszewicach Grodzieckich oraz remont budynku po byłej szkole w Siąszycach na potrzeby kolejnego oddziału Przedszkola Samorządowego „Plastuś”.Ponadto budżet zakłada także zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej (skatepark), przy SP w Białej Panieńskiej oraz w Siąszycach (place zabaw).Gmina aplikuje o środki na utworzenie w Rychwale kina. W tym celu zostanie przystosowane pomieszczenie w hali sportowej.Znaczącą inwestycją w budżecie jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich. Przedsięwzięcie to pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na wodę, szczególnie w okresie letnim. Przewidziano również kolejne etapy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej.
Dyskusja nad przyszłorocznym budżetem została zwieńczona podjęciem uchwały budżetowej, za którą rychwalscy radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Budżet Gminy Rychwał uchwalony jednogłośnie_1
 
 
                                                                                      Przejdź do galerii>>