Informacja o numerze alarmowym


Przypominamy mieszkańcom, że w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zgłaszać je Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod numer telefonu 603 127 341.