W piątek 14 października w Zespole Szkół w Rychwale, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jest to święto Pracowników Oświaty, dzień w którym wszyscy uświadamiają sobie, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy, obecni oraz byli nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał, a także zaproszeni goście.

Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podziękował wszystkim pedagogom i pracownikom za trud codziennej pracy i poświęcenie. Życzył dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów w dalszej drodze zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Dzień ten stał się także okazją do wręczenia nagród za działalność oświatową, zarówno dyrektorom jak i nauczycielom.

Ważnym momentem podczas tego święta było wręczenie wyróżnień, dla osób które swoją pracą dydaktyczno-wychowawczą wpisały się w kartę historii oświaty. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” otrzymała: pani Olga Wagner - Zaskórska w uznaniu za inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci z powiatu konińskiego oraz za wdrażanie nowatorskich metod nauczania, a także pani Dorota Zub w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za inicjowanie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci i rodziny.

Podczas uroczystości miało miejsce także wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. Odznaki za ofiarność, poczucie odpowiedzialności w kształtowaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków w umiłowaniu przeszłości, tolerancji i szacunku dla tradycji, za kierowanie oświatą w duchu postępu pedagogicznego oraz pasję wychowania regionalnego i pogłębianie więzi z własnym środowiskiem lokalnym otrzymały panie: Teresa Krüger- Wasilewska, Jadwiga Kowalska, Jadwiga Sikorska oraz Pani Anna Ćwiek.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w Rychwale.

 

Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących na korytarzu szkolnym

Przejdź do galerii>>