Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie pn. "MÓJ WYBÓR - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!".  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne chcące utworzyć działalność gospodarczą zamieszkałe na wybranych obszarach wielkopolski.

PLAKAT

ULOTKA