Pismo WUP w Poznaniu promujące konkurs 7.1.2 WRPO 2014+


„Informacja o ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 31.05.2016 r. naboru nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe."


Plakat promujący konkurs 7.1.2 WRPO 2014+
Ulotka promująca konkurs 7.1.2 WRPO 2014+