"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"


Wykaz szkół, którym udzielono dotację od wojewody w ramach Priorytetu 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych"

Wykaz szkół

 

nprc