Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów.

 

Informujemy, że wskazany na dzień 26.05.2016 r. w harmonogramie odbioru odpadów na trasie 3, tj. w miejscowościach Czyżew, Dąbroszyn, Franki, Kuchary Borowe, Rozalin, Święcia termin odbioru odpadów został przeniesiony na 27.05.2016 r.

Odpowiadając na prośby mieszkańców informujemy, że dnia 14 czerwca 2016 r. przeprowadzony będzie dodatkowy odbiór popiołu z nieruchomości. Proszę właścicieli nieruchomości z terenu sołectw o zgłoszenie zapotrzebowania odebrania popiołu z ich nieruchomości – zgłoszenia w terminie do 10 czerwca br. do p. Agnieszki Lewandowskiej tel. 63 2481001 wew. 40.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości, niedozwolone jest mieszanie odpadów segregowanych z pozostałymi, w tym także niedopuszczalne jest pozbywanie się popiołu w dniu odbierania odpadów zmieszanych. W przypadku stwierdzenia, że popiół mieszany jest z pozostałymi odpadami komunalnymi, naliczana będzie wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 15 zł od osoby.
Prosimy także o terminowe regulowanie wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najbliższy termin upływa z dniem 30 czerwca br.