XI Zjazd Oddziału Miejsko- Gnimmego Związku OSP RP

20 maja 2016 w sali OSP w Rychwale odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: Stefan Mikołajczak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Głównego, Andrzej Piaskowski - Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Stefan Dziamara - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Ireneusz Ćwiek - Rzecznik Sądu Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Andrzej Cholewicki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, Stanisław Bielik - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Jan Bachera - Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
W zjeździe wzięli udział także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej - p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Koninie mł. brg. Janusz Dębowski oraz z-ca dowódcy JRG-2 ml. brg. Jacek Horosz.
Na zjeździe przedstawiono sprawozdawanie z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rychwale za kadencje 2010-2015 oraz dyskutowano o bieżących problemach jednostek OSP.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał” panom Czesławowi Nicińskiemu oraz Lucjanowi Górniakowi za: zaangażowanie, serce i wkład pracy w dotychczasową działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, efekty pracy dla dobra społeczności lokalnej gminy Rychwał oraz upowszechnianie idei kreatywnego i harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wręczono również podziękowania za zaangażowanie i pracę w kadencji 2010-2015 w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Rychwale panom Czesławowi Nicińskiemu, Lucjanowi Górniakowi oraz panu Tadeuszowi Woźniakowi. Podczas Zjazdu został wybrany zarząd, którego skład przedstawia się następująco: Andrzej Cholewicki – prezes, Stefan Dziamara, Jan Bachera, Tomasz Bąk – wiceprezesi, Remigiusz Szmyt – komendant gminny, Tadeusz Konieczka – skarbnik, Ryszard Lewandowski – sekretarz, Krzysztof Cichy - członek prezydium. Do władz powiatowych Związku zostali wybrani Andrzej Cholewicki oraz Stefan Dziamara.

 

XI Zjazd osp_1