Przedszkole Samorządowe „Plastuś” - dyżur wakacyjny w sierpniu.

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Rychwale w sierpniu 2016 roku pełni dyżur wakacyjny.
Przedszkole będzie czynne od 7:00 do 16:30 od poniedziałku do piątku. Karty zgłoszeń dzieci dla rodziców pracujących przyjmowane będą do 8 czerwca 2016 roku. Karty można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej „Plastusia”. Zapraszamy!