Ogłoszenie o naborze na Kolonie i Półkolonie

Wypoczynek w Darłówku - dokumenty:
Regualmin
Karta zgłoszenia dziecka
Oświadczenie
Informacja o dziecku

 

Półkolonie w Rychwale - dokumenty:
Regulamin
Karta zgłoszenia dziecka
Informacja o dziecku

 

Wakacje 2016_1

 

 Wakacje 2016
Kolonie w Darłówku I turnus od 6 do 12 lipca 2016 r. - ilość miejsc 39, II turnus od 13 do 19 lipca 2016 r. - ilość miejsc 39
Opłata za kolonie uzależniona jest od osiągniętego dochodu netto w rodzinie na osobę:
360,00 zł przy dochodzie  do 514,00 zł
490,00 zł przy dochodzie powyżej 514,00 zł
Zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Urszula
ul. Słowiańska 14, 76-153 Darłówko Wschodnie, www.urszula-darlowko.pl
Pólkolonie w Rychwale I turnus od 11 do 15  lipca  2016r. - ilośc miejsc 30, II turnus od 18 do 22 lica 2016 r. - ilośc miejsc 30, III turnus od 25 do 29 lipca - ilośc miejsc 30.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa 50 zł za turnus.
Ważne terminy:
29 kwiatnia - ogłoszeniu naboru na wypoczynek
od 4do 31 maja - przyjmowanie zgłoszeń na kolonie i półkolonie
od 1 do 7 czerwca - ocena zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną (dotyczy tylko kolonii)
około 9 czerwca - ogłoszenie wyników naboru na kolonie na stronie internetowej www.rychwał.pl
Wpłaty na kolonie i półkolonie będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r.
Zgłoszenia na wypoczynek do dnia 31 maja 2016 r.
Szczegółowe informacje: w Urzedzie Gminy i Miasta w Rychwale - pokój nr 2, tel. 62 248 10 01 wewnętrzny 19.
Regulamin rekrutacji - dostepny na stronie www. rychwal.pl
Organizatorem wypoczynku letniego jest gmina Rychwał.