Dzięki ofiarności osób, które biorą udział w rychwalskich balach charytatywnych możliwa jest pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Rychwał.

W tym roku podczas szóstego już, Rychwalskiego Balu Charytatywnego udało się zebrać kwotę ponad 24 251,00 zł, co pozwoli na sfinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych dla dzieci oraz dofinansowanie leczenia kolejnych mieszkańców naszej gminy.
23 marca br. Burmistrz Rychwała - Stefan Dziamara, przekazał trzyletniemu Frankowi - bohaterowi tegorocznego balu, czek na dofinansowanie terapii rehabilitacyjnej, a już
w kwietniu kolejna grupa dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wyjedzie na rehabilitację do Centrum zdrowia i relaksu "Verano" w Kołobrzegu.
Pomoc kierowana jest przede wszystkim do dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących. Doskonale rozumiem, że przekazywane fundusze są kroplą w stosunku do potrzeb, ale w miarę naszych możliwości staramy się wspierać potrzebujących. Dzięki organizacji sześciu bali charytatywnych udało się zebrać kwotę 87 703,00 zł i wesprzeć 59 osób. Na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 40 dzieci wraz z rodzicami, natomiast 19 osób otrzymało wsparcie pieniężne – mówi Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara.

czekfranek_1