W sobotę 19 marca br. Ludowy Klub Sportowy „Fanclub” Dąbroszyn obchodził jubileusz 10-lecia powstania.

Uroczystość była okazją do podsumowania działalności klubu i przekazania podziękowań. Na ręce prezesa klubu pana Jana Dropińskiego przedstawiciele rychwalskiego samorządu przekazali gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów sportowych. Podczas spotkania wręczono wiele odznak i wyróżnień członkom klubu, za ich sportowe postawy i zaangażowanie w rozwój sportu w gminie Rychwał. Prestiżowe wyróżnienie jakim jest Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, wręczyli panu Janowi Dropiński za zaangażowanie, serce i wkład pracy w dotychczasową działalność LKS „Fanclub” Dąbroszyn i jednostki OSP w Dąbroszynie oraz za efektywną współpracę z Samorządem Rychwała poprzez inicjowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy Rychwał.

 
zdjęcie przedstawia cztery osoby