Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie ogłasza kolejną - XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl .

Link do strony: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/