Starostwo Powiatowe w Koninie poinformowało, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 Rychwał, 5.01.2016 r.

G.604.1.2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wniosek wraz z oświadczeniem (druki dostępne w Starostwie i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale) muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Będą one realizowane według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie. Termin rozpoczęcia realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w terenie planowany jest na maj – czerwiec 2016 roku.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale informacji na powyższy temat udziela Biuro Obsługi Interesanta lub p. Agnieszka Lewandowska – pokój numer 7, telefon 63 2481001 wewnętrzny 40.

Informacji można zasięgnąć także bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pani Jula Stasińska, telefon 63 2403244.