4 stycznia 2016 roku podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych gminy Rychwał

– podmiotem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. z siedzibą w Rychwale ul. Konińska 78.

Zmiany w gospodarce odpadami_1: Zdjęcie przedstawia dwóch panów siedzących przy biurku z długopisami w dłoniach.

W najbliższych dniach na nieruchomości zostanie dostarczony harmonogram odbierania odpadów na rok 2016, dostępny będzie także na stronie internetowej gminy. Harmonogramy opracowane są dla pięciu tras podzielonych wg miejscowości. W harmonogramach uwzględniono obowiązujące od stycznia zmiany w częstotliwościach odbierania odpadów, wprowadzony został odbiór popiołu. Aby nie narażać mieszkańców na dodatkowe koszty, pojemniki na popiół zostaną dostarczone przez firmę (tym, którzy zgłosili zapotrzebowanie na pojemniki na popiół), która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, czyli PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale, której jedynym właścicielem jest gmina Rychwał.

 

Na sesji 29 grudnia 2015 r. podjęto uchwałę o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 lutego 2016 r. – mieszkańcy Rychwała, którzy segregują opady zapłacą za ich zagospodarowanie 8,50 zł na miesiąc od osoby, a ci którzy nie segregują odpadów zapłacą 15 zł za miesiąc od osoby. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami nowa stawka za zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych, jaka obowiązuje w MZGOK w Koninie, która przypomnijmy wzrosła z 226,51 zł do 293,76 zł czyli aż o 30 %, przełożyła się na koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie Rychwał. Obowiązująca dotychczas stawka opłaty wynosząca 7 zł była jedną z najniższych w subregionie konińskim. Zmiany w konińskim MZGOK zmusiły samorząd Rychwała do jej podniesienia. Kolejna zmiana, to konieczność segregowania popiołu.

Przejdź do dokumentu: Trasa 1 Rychwał - Grabowa

Przejdź do dokumentu: Trasa 2 Biała Panieńska, Gliny, Lubiny, Siąszyce, Zosinki

Przejdź do dokumentu: Trasa 3 Czyżew, Dąbroszyn, Franki, Kuchary Kościelne, Rozalin, Świecia

Przejdź do dokumentu: Trasa 4 Jaroszewice Grodz, Jaroszewice Rych, Kuchary Borowe, Modlibogowice, Wardężyn

Przejdź do dokumentu: Trasa 5 Grochowy, Rybie, Siąszyce Trzecie, Wola Rychwalska, Złotkowy