Ogłoszenia i obwieszczenia

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie wspólnie z WODR w Poznaniu - Zespołem Doradczym w powiecie konińskim organizuje w dniu : 23 marca (środa) 2016 r. o godz. 12,00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie spotkanie przeznaczone dla rolników z terenu naszego powiatu na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich w kampanii 2016r.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Rolników do udziału w spotkaniu w nadziei, że udział w nim pozwoli na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących m.in. nowych od 2016 zasad przyznawania płatności bezpośrednich , co w konsekwencji przyczynić się powinno do efektywniejszego wykorzystania środków.

ZAPROSZENIE

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 8 marca 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Link: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale, stanowiącej własność Gminy Rychwał – Ogłoszenie o przetargu

VII Edycja Konkursu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

 

Protokół inwentaryzacyjny w związku z zamiarem nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Protokół - pdf