Ogłoszenia i obwieszczenia

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) oraz nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale (ul. Konińska).

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie SKR w Rychwale

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) oraz nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale (ul. Konińska).

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie SKR w Rychwale

BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 31 maja 2016 r. zostaną wywieszone dwa wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od 2 maja 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiących własność Gminy Rychwał.
LINK: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lokalny konkurs grantowy ogłoszony przez Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" we współpracy z akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie wspólnie z WODR w Poznaniu - Zespołem Doradczym w powiecie konińskim organizuje w dniu : 23 marca (środa) 2016 r. o godz. 12,00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie spotkanie przeznaczone dla rolników z terenu naszego powiatu na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich w kampanii 2016r.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Rolników do udziału w spotkaniu w nadziei, że udział w nim pozwoli na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących m.in. nowych od 2016 zasad przyznawania płatności bezpośrednich , co w konsekwencji przyczynić się powinno do efektywniejszego wykorzystania środków.

ZAPROSZENIE

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 8 marca 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Link: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale, stanowiącej własność Gminy Rychwał – Ogłoszenie o przetargu

VII Edycja Konkursu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

 

Protokół inwentaryzacyjny w związku z zamiarem nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Protokół - pdf