Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał.

Wykaz nieruchomosci znajduje się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5791