Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał 

Obwieszczenie, plik w formacie pdf

 

Treść obwieszczenia oraz załączniki w formacie pdf dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5193