BURMISTRZ RYCHWAŁA informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 30 marca 2021 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Rychwał.

Szczególowe informacje mozna uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 632481001 wew.20.

Wykaz znajduje się na stronach BIP UGiM pod adresem: tutaj