BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 5 maja 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do wydzierzawienia i do użyczenia w drodze bezprzetargowej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Informacja znajduje sie na stronach bip Urzędu Gminy i Miasta - tutaj