Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu dotyczaca badań rezydentów.


Linki do stron Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/
i http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach-01-20-07-2017,91,1.html

Dokumenty pdf: uczestnictwo w podróżach plakat - GUS
uczestnictwo w podróżach plakat - GUS
informacja - podróże rezydentów