Komunikaty i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Oblodzenie
stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -5°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-28 19:00
Do: 2021-01-29 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2021-01-28 13:12
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Opady marznące
stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-19 22:00
Do: 2021-01-20 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2021-01-19 12:24
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Oblodzenie
stopień: 1
prawd. 90%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna -4°C do -2°C, temperatura przy gruncie -5°C do -2°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-13 22:00
Do: 2021-01-14 08:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2021-01-13 12:27
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
.

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Oblodzenie
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu do -4°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-08 18:00
Do: 2021-01-09 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2021-01-08 12:09
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Opady marznące
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Miejscami występują i prognozuje się dalsze wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2020-12-10 08:50
Do: 2020-12-10 21:00
synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Czas wydania: 2020-12-10 08:34
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne: Powiat koniński
Opady marznące
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2020-12-03 10:00
Do: 2020-12-03 17:00
synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Czas wydania: 2020-12-02 22:38
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 1
prawd. 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm.
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Ważne:
Od: 2020-10-13 17:00
Do: 2020-10-14 12:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2020-10-13 08:23
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

02.10.2020 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 02.10.2020 r. do godz. 24.00 dnia  02.10.2020 r

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń .

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów ze stacji pomiarowych województwa wielkopolskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar województwa wielkopolskiego, na którym w dniu 02.10.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

02.10.2020 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2020-09-25 15:00
Do: 2020-09-25 22:00
synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Czas wydania: 2020-09-25 13:57
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami do 40 mm.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2020-09-01 07:00
Do: 2020-09-02 01:00
synoptyk IMGW-PIB: Lech Buchert
Czas wydania: 2020-08-31 19:02
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 1
prawd. 75%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2020-08-27 11:00
Do: 2020-08-27 18:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2020-08-27 06:31
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Na wschodzie regionu istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia porywów wiatru do 100 km/h.
Uwagi: Na wschodzie województwa stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Ważne:
Od: 2020-08-26 13:00
Do: 2020-08-26 17:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2020-08-26 07:02
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 1
prawd. 90%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2020-08-26 13:00
Do: 2020-08-27 05:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2020-08-26 07:02
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu